Gyakori kérdések a babaváró hitellel kapcsolatban

Ha az igénylő házastársak közül valamelyiknek már van egy vagy több gyereke, akkor legalább az egyik félnek első házasnak kell lennie.  Az özvegység nem számít korábbi házasságnak!

Igen, amennyiben a feleség 18 és 40 év közötti. Ha az egyik fél már nevel egy gyermeket, akkor a másik félnek az első házasságban kell élnie – özvegyülés miatt megszűnt házasságot ebben az esetben nem kell figyelembe venni.

Igen, ha legalább az egyik igénylőnek ez az első házassága. Ez több esetben igaz:

  1. Ha mindkét igénylőnek ez az első házassága
  2. Ha az egyik házastárs legalább egy gyereket nevel, és legalább az egyiknek ez az első házassága.

Nem igényelhető a támogatás például, ha mindkét házastárs elvált és legalább az egyik gyereket nevel. Értelemszerűen abban az esetben sem jár, ha minkét házasfél elvált és mindegyik gyereket nevel.

Igen, a babaváró támogatás igénylésénél a válás önmagában nem kizáró feltétel. Viszont, ha a házaspár egy tagja legalább egy gyereket nevel, akkor legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, illetve az első házasságát kell megkötni. Ugyanaz a szabály vonatkozik a friss (július 1. után kötött) és a már létező házasságokra.

Ha:

  1. Ha mindkét házastárs elvált, de egyiknek sincs gyereke
  2. Ha az elvált félnek van gyereke, de a másik az első házasságát köti
  3. Ha az elvált félnek nincs gyereke (a másiknak, aki az első házasságát köti, lehet)

Igen, ha a feleség kölcsönszerződés megkötéséig nem tölti be a 41. életévét.

A házaspár mindkét tagjának kell, hogy legyen magyarországi lakcíme.

Igen! Akkor teljesül a munkaviszony feltétel, ha a házaspár egyik tagja a hiteligény benyújtásának időpontjában legalább 3 éve folyamatosan

  • 5 § szerint biztosított,
  • vagy nappali tagozaton felsőoktatásban tanul,
  • vagy bármely másik állam TB biztosítottja. (tehát, elfogadható a külföldi TB igazolás is)

  JÓ HÍR, hogy a fenti jogviszonyokból származó igazolt időszakok összeadhatók, amennyiben az egyes időszakok között nem volt 30 napot meghaladó megszakítás.

További jó hír, hogy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben végzettek akkor is jogosultak a babaváró hitelre, ha a tanulmány befejezése és a következő, támogatásra jogosító jogviszony között nem telt el 6 hónapnál hosszabb idő. A közfoglalkoztatási jogviszonyt (közmunka) külön kezeli a kormányrendelet: az ilyen jogviszony maximum 12 hónap jogosultságnak számít.

IGEN! A hiteligénylőknek nem lehet NAV tartozása, illetve a házaspár egyik tagja sem szerepelhet rossz adósként a KHR adatbázisban. (A passzív és az aktív KHR lista egyaránt kizáró ok.)

De igen, amíg nem születik meg az első baba, addig a tőketörlesztést és az állami kezességvállalás díját is minden hónapban be kell fizetni a hitelezőnek, csak az aktuális kamatot nem kell fizetni az első 5évben.

 Az első öt évben is van kamata a kölcsönnek, azonban azt az első 5 évben semmiképpen sem kell megfizetnie az ügyfeleknek.  Az állami kezességvállalásnak van is költsége, ami évente a fennálló tartozás 0,5%-a. (Ez és a havi törlesztő összege nem haladhatja meg a havi 50.000 Ft-ot.)

Ha megszűnik egy családtag magyarországi lakcíme, akkor a család nem jogosult a hitel visszafizetésének szüneteltetésére. Ha mindkét személynek megszűnik a magyar lakcímkártyája, akkor a kamattámogatás is elvész, vagyis ezt követően piaci kamatot kell fizetni.

Ha a hitelfelvétel napjától számított 5 éven belül a házaspárnak nem születik gyereke, vagy nem fogadnak örökbe a kamattámogatás megszűnik. Ilyenkor a hitel a hátra lévő futamidőre piaci kamatúra vált, az addig kamatkedvezményt pedig egy összegben vissza kell fizetni.

Ha az első 5 éven belül az egyik fél meghal, és ezért nem teljesítik a feltételeket, akkor a halál napjától számított 6 hónapig jár a kamatmentesség és a törlesztés szüneteltetése, az elengedett kamatokat pedig utólag sem számítják fel. Amennyiben az özvegy az 5 éves határidőn belül ismét megházasodik, akkor a feltételek teljesítése szempontjából újraindul a gyermekvállalásra megszabott 5 éves határidő.

5 éven belüli előtörlesztés gyermek nélkül: amennyiben az előtörlesztés aránya eléri a tartozás 50%-át, akkor az előtörlesztett összegre eső kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. Ha az 5 év lejárta előtt mégis megszületik a gyermek (vagy örökbefogadás történik), akkor azonban visszajár a kamattámogatás.