Ha az igénylő házastársak közül valamelyiknek már van egy vagy több gyereke, akkor legalább az egyik félnek első házasnak kell lennie.  Az özvegység nem számít korábbi házasságnak!

Igen, amennyiben a feleség 18 és 40 év közötti. Ha az egyik fél már nevel egy gyermeket, akkor a másik félnek az első házasságban kell élnie – özvegyülés miatt megszűnt házasságot ebben az esetben nem kell figyelembe venni.

Igen, ha legalább az egyik igénylőnek ez az első házassága. Ez több esetben igaz:

  1. Ha mindkét igénylőnek ez az első házassága
  2. Ha az egyik házastárs legalább egy gyereket nevel, és legalább az egyiknek ez az első házassága.

Nem igényelhető a támogatás például, ha mindkét házastárs elvált és legalább az egyik gyereket nevel. Értelemszerűen abban az esetben sem jár, ha minkét házasfél elvált és mindegyik gyereket nevel.

Igen, a babaváró támogatás igénylésénél a válás önmagában nem kizáró feltétel. Viszont, ha a házaspár egy tagja legalább egy gyereket nevel, akkor legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, illetve az első házasságát kell megkötni. Ugyanaz a szabály vonatkozik a friss (július 1. után kötött) és a már létező házasságokra.

Ha:

  1. Ha mindkét házastárs elvált, de egyiknek sincs gyereke
  2. Ha az elvált félnek van gyereke, de a másik az első házasságát köti
  3. Ha az elvált félnek nincs gyereke (a másiknak, aki az első házasságát köti, lehet)

Igen, ha a feleség kölcsönszerződés megkötéséig nem tölti be a 41. életévét.

A házaspár mindkét tagjának kell, hogy legyen magyarországi lakcíme.

Igen! Akkor teljesül a munkaviszony feltétel, ha a házaspár egyik tagja a hiteligény benyújtásának időpontjában legalább 3 éve folyamatosan

  • 5 § szerint biztosított,
  • vagy nappali tagozaton felsőoktatásban tanul,
  • vagy bármely másik állam TB biztosítottja. (tehát, elfogadható a külföldi TB igazolás is)

  JÓ HÍR, hogy a fenti jogviszonyokból származó igazolt időszakok összeadhatók, amennyiben az egyes időszakok között nem volt 30 napot meghaladó megszakítás.

További jó hír, hogy a felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben végzettek akkor is jogosultak a babaváró hitelre, ha a tanulmány befejezése és a következő, támogatásra jogosító jogviszony között nem telt el 6 hónapnál hosszabb idő. A közfoglalkoztatási jogviszonyt (közmunka) külön kezeli a kormányrendelet: az ilyen jogviszony maximum 12 hónap jogosultságnak számít.

IGEN! A hiteligénylőknek nem lehet NAV tartozása, illetve a házaspár egyik tagja sem szerepelhet rossz adósként a KHR adatbázisban. (A passzív és az aktív KHR lista egyaránt kizáró ok.)

De igen, amíg nem születik meg az első baba, addig a tőketörlesztést és az állami kezességvállalás díját is minden hónapban be kell fizetni a hitelezőnek, csak az aktuális kamatot nem kell fizetni az első 5évben.

 Az első öt évben is van kamata a kölcsönnek, azonban azt az első 5 évben semmiképpen sem kell megfizetnie az ügyfeleknek.  Az állami kezességvállalásnak van is költsége, ami évente a fennálló tartozás 0,5%-a. (Ez és a havi törlesztő összege nem haladhatja meg a havi 50.000 Ft-ot.)

Ha megszűnik egy családtag magyarországi lakcíme, akkor a család nem jogosult a hitel visszafizetésének szüneteltetésére. Ha mindkét személynek megszűnik a magyar lakcímkártyája, akkor a kamattámogatás is elvész, vagyis ezt követően piaci kamatot kell fizetni.

Ha a hitelfelvétel napjától számított 5 éven belül a házaspárnak nem születik gyereke, vagy nem fogadnak örökbe a kamattámogatás megszűnik. Ilyenkor a hitel a hátra lévő futamidőre piaci kamatúra vált, az addig kamatkedvezményt pedig egy összegben vissza kell fizetni.

Ha az első 5 éven belül az egyik fél meghal, és ezért nem teljesítik a feltételeket, akkor a halál napjától számított 6 hónapig jár a kamatmentesség és a törlesztés szüneteltetése, az elengedett kamatokat pedig utólag sem számítják fel. Amennyiben az özvegy az 5 éves határidőn belül ismét megházasodik, akkor a feltételek teljesítése szempontjából újraindul a gyermekvállalásra megszabott 5 éves határidő.

5 éven belüli előtörlesztés gyermek nélkül: amennyiben az előtörlesztés aránya eléri a tartozás 50%-át, akkor az előtörlesztett összegre eső kamattámogatást egy összegben kell visszafizetni. Ha az 5 év lejárta előtt mégis megszületik a gyermek (vagy örökbefogadás történik), akkor azonban visszajár a kamattámogatás.