AI_Image-res

Feltételek és kedvezmányek

Elöljáróban a babaváró hitel 10 legfontosabb tudnivalója

1.      A kölcsönszerződés 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig köthető meg.

2.      Kamatmentes és szabad felhasználású a hitel, ingatlanfedezet sem kell hozzá, ugyanis ezt az állam készfizető kezessége “pótolja”.

3.      A hitel vissza nem térítendő támogatássá alakulhat: a második (a hitelfelvételt követően születő vagy örökbefogadott) gyermek érkezése után az aktuális tartozás 30%-át, a harmadik után az aktuális tartozás 100%-át engedik el, és minden egyes gyermek érkezése után 3 évre felfüggesztik a tartozást.

4.      Legfeljebb 10 millió forintig, legfeljebb 20 évre és legfeljebb havi 50 ezer forintos törlesztőrészlettel vehető fel a hitel.

5.      Azok a házaspárok igényelhetik, akiknél a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét. Legalább az egyik házasfél legalább 3 éve tb-jogosult vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat(ott). Legalább az egyik házastársnak az első házasságában kell élnie, meglévő gyermek nem akadály.

6.      A hitelkérelmet a benyújtást követő 10 napon belül el kell bírálniuk a folyósító hitelintézeteknek.

7.      Nem számítható fel díj a kölcsön elbírálásáért, folyósításáért és előtörlesztéséért sem, viszont az államnak évente a fennálló kötelezettség 0,5%-ára rúgó díj jár egy év alatt.

8.      A hitel azáltal kamatmentes, hogy az állam (jelenlegi hozamkörnyezet alapján 5% körüli) kamattámogatást nyújt hozzá 5 éves kamatperiódussal.

9.      Ha 5 éven belül baba érkezik (akár örökbefogadással), akkor a hitel végig kamatmentes marad, ellenkező esetben vissza kell fizetni a már igénybe vett (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján évi 5%-os) kamattámogatást, és megnő a hitel kamata (a jelenlegi hozamkörnyezet alapján legfeljebb közel 8%-ra).

10.  A hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket, tehát korántsem biztos, hogy az igénylők megkapják a kölcsönt a számlavezető bankjuknál. Szívesen ajánlom fel díjmentes segítségemet, mely során az Önök jövedelmi adatai alapján (nem mindegy a bankválasztás szempontjából például, hogy az igénylők alkalmazotti, vállalkozói, esetleg vegyes jövedelmet tudnak-e igazolni, milyen mértékben, stb.) előszűröm az Ön figyelmére érdemes pénzintézeteket, segítek az ügyintézésben és a papírmunkában.

A kölcsön jellemzői részletesebben

–          maximum 10.000.000 Ft, szabadon felhasználható kamatmentes kölcsön maximum 120 hónapra

–          a kölcsönt a férj és a feleség együttesen igényli

–          a törlesztőrészlet havi összege a kamattámogatás időszaka alatt a kezességvállalási díjjal együtt nem haladhatja meg az 50 ezer forintot, ugyanis a hitelfelvevő a kamattámogatás időszakában nem fizet ügyleti kamatot, azt az állam állja kamattámogatás formájában a teljes futamidő alatt

–          Igényelhető: 2019. július 1. és 2022. december 31. között

Mitől babaváró a babaváró kölcsön?

–          ha a hitel folyósítását követően 5 éven belül megszületik az első gyerek, vagy a pár örökbe fogad, 3 évre szünetel a hitel törlesztése. Amennyiben a szerződés megkötésekor a magzat már betölti a 12 hetes kort, akkor a szüneteltetés azonnal kérhető, vagyis meg sem kell kezdeni a törlesztést.

–          a második gyermek megszületésekor újabb 3 évre felfüggesztik a törlesztést, valamint a fennálló tartozás 30%-át elengedik.

–          a harmadik gyermek megszületésekor a teljes fennálló tartozás elengedik. (Ennek időpontja a magzat 12 hetes kora, illetve az örökbefogadott gyermek státuszának véglegesítése.)

Az igénylés feltételei

–          a feleség betöltötte a 18. életévét, de még nem töltötte be a 41. életévét,

–          mindkét fél rendelkezik magyarországi lakcímmel,

–          legalább az egyik házasfél legalább 3 éve folyamatosan hazai tb-jogosult, vagy felsőoktatási tanulmányokat folytat, vagy külföldi tb-jogviszonnyal rendelkezik (ezek összeadandók, és legfeljebb 30 nap megszakítás lehet bennük a megelőző kérelem benyújtását megelőző 180 napot kivéve, a közmunka pedig legfeljebb 1 évre vehető figyelembe),

–          egyik fél sem büntetett előéletű

–          egyik hazásfélnek sincs a NAV által nyilvántartott köztartozása,

–          magyar állampolgárok vagy tartózkodási joguk van,

–          a házaspár valamely tagja legalább egy gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él (az özvegyülést nem kell figyelembe venni),

–          nincsenek fent a negatív KHR-listán,

–          nem áll fenn olyan tény vagy körülmény, amellyel a közös gyermekvállalás nyilvánvalóan lehetetlennek tekinthető,

–          vállalják, hogy a kölcsönszerződés megkötését követően született vagy örökbefogadott gyerekeiket a nagykorúvá válásukig, de legfeljebb a kölcsönszerződés megszűnéséig a saját háztartásukban nevelik.

–          Bár a támogatás ügyében a járási hivatal, illetve Budapest Főváros Kormányhivatal jár el, a hitelintézetek saját általános belső szabályaik szerint minősíthetik hitelképesnek az igénylőket, tehát kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít.

Méltányossági lehetőségek:

Ha nem teljesül 5 év alatt a gyermekvállalás, akkor méltányossági kérelem nyújtható be:

–          mert az igénylő megváltozott munkaképességű lett;

–          a maximális számú mesterséges megtermékenyítésen részt vett, vagy orvos igazolja, hogy arra nem alkalmas;

–          a gyermekvállalás ellenjavallt

–          ha az 5 éven belül az egyik fél meghal, és ezért nem teljesítik a feltételeket, akkor a halál napjától számított 6 hónapig jár a kamatmentesség és a törlesztés szüneteltetése, az elengedett kamatokat pedig utólag sem számítják fel. Amennyiben az özvegy az 5 éves határidőn belül ismét megházasodik, akkor a feltételek teljesítése szempontjából újraindul a gyermekvállalásra megszabott 5 éves határidő.

Milyen esetben kell kifizetni a kamatot:

–          ha 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalásra vonatkozó feltételeket,

–          vagy már egyik fél sem rendelkezik magyarországi lakcímmel, (fontos, hogy a gyerekek születésekor a szülők rendelkezzenek magyar lakcímkártyával, különben nem jár sem a felfüggesztés, sem a hitelelengedés! (Ha csak egyikük magyarországi lakcíme szűnik meg, akkor nem részesülnek a törlesztés felfüggesztésében, ha mindkettőjüknek megszűnik, akkor a kamattámogatást sem kapják meg)

–          illetve a támogatással érintett kiskorú gyermeket egyik fél sem neveli már a saját háztartásában,

akkor a kamattámogatás megszűnik, a már igénybe vett kamattámogatást a jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben, a hitelintézeten keresztül kell visszafizetni a kincstárnak (ez számításunk szerint 20 éves futamidő, 10 millió forint és 5%-os kamattámogatás mellett közel 2,2 millió forint),

A kamattámogatás megszűnése után az ügyleti kamat nem lehet magasabb, mint a megelőző 3 hónapban tartott 5 éves állampapír-aukciókon kialakult átlaghozamok súlyozott számtani átlaga 130 százalékának 5 százalékponttal növelt értéke (vagyis jelen helyzet alapján mintegy 8%), ezt a magasabb kamatot kell fizetniük azoknak is, akik elválnak, ha pedig nem született 5 éven belül gyerekük, nekik is vissza kell fizetniük a már igénybe vett kamattámogatást egy összegben. Ha azonban új házasságot köt egyik vagy minkét fél, akkor a gyerekvállalási határidő újra kezdődik, és az általános feltételek fennállása esetén igénybevehető a támogatás.

A babaváró kölcsönnel, CSOK-kal, lakás-, és szabadon felhasználható hitelekkel kapcsolatban keressen bizalommal válaszlevélben, vagy a lenti elérhetőségeim valamelyikén!

Comments are closed.